Najnowszy

Potwierdzone szkolenia i konferencje

Uprzejmie zapraszamy I Menedżerów do wyboru jednego z potwierdzonych już terminów kursów: Dyplomacja i takty w trudnych sytuacjach - wyjazdowy cykl weekendowy, hotel „Pod Reglami” w Polań

Czytaj więcej...

Dofinansowanie z funduszy UE na szkolenia

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Spis przedsiębwzięć, które uzyskają pomoc publiczną w przyszłym kwartale:

Aplikacja mobilna spółki DOG PORTAL służąca do szkolenia psów towarzyszących umożliwiająca tworzenie indywidualnych programów szkoleniowych w oparciu o zaimplementowane w serwisie elementy

Całościowe uproszczenie procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego procesu typu B2B

Wszechstronne unowoczesnienie aktualnego modelu wymiany informacji pomiędzy VINDICO Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i współpracującymi kancelariami.

Kompletne opracowanie i zaimplementowanie od a do Z innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Competency Institute a jej partnerami.

Kompletne wdrożenie modelu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na wynalazek pod nazwą: Dyspersyjne ferromagnetyczne tłumiki drgań lekkich konstrukcji inżynierskich.

Działania informacyjno - promocyjne realizowane w 2010 r. przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych Programu Operacyjnego Innwacyjna Gospodarka

Implementacja unikatowego systemu typu B2B w firmie Merkurion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu usprawnienia strategicznych procesów biznesowych z kluczowymi kontrahentami.|Innowacyjna technologia wytwarzania struktur tłumiących drgania w układach zawieszenia pojazdów z zastosowaniem spajania w systemie aktywnego podawania drutu (AWP)

Teleinformatyczna platforma planistyczna i dystrybucyjna klasy B2B dla optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Firmą ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA CASMIR a jej partnerami i kontrahentami.

MEDIAMATICS - innowacyjna platforma B2B, wspierająca działania Warsaw Consultants, klientów i partnerów w zakresie relacji handlowych, wymiany, analizy i dystrybucji informacji.

Nowe układy zawierające zdelokalizowane wiązania wielokrotne do zastosowań w organicznej optoelektronice: mono-, oligo- i polimeryczne układy tiofenowe funkcjonalizowane w pozycji 3 pierścienia tiofenowego wybranymi podstawnikami zawierającymi stereogeniczny heteroatom oraz policykliczne skondensowane węglowodory aromatyczne i heteroaromatyczne.

Ochrona własności intelektualnej unikatowej aparatury badawczo-testowej i urządzeń technicznych o wysokim stopniu innowacyjności w Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB

Zaprojektowanie i wdrożenie wyspecjalizowanych portali internetowych - inteligentnych porównywarek cen branży budowlanej, instalacyjnej, elektrotechniczej i wyposażenia wnętrz

Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla Wytwórni Wyrobów Czekoladowych DOTI drogą do uzyskania kompleksowej wiedzy o potencjale eksportowym, najlepszych kierunkach działalności eksportowej i najbardziej skutecznych działaniach na wybranych rynkach zagranicznych

Pogłębienie partnerstwa oraz wzrost konkurencyjności kooperujących podmiotów poprzez zaimplementowanie od a do Z innowacyjnego procesu informatyczno telekomunikacyjnego zintegoowanego z systemami współpracujących przedsiębiorstw.

Pozyskanie przez EKOBOX Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przebudowa istniejącego w NZOZ Internistyczne Gabinety Lekarskie procesu telekomunikacyjnego oraz uruchomienie niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej w celu automatyzacji procesów wymiany i przetwarzania wyników badań z zakresu diagnostyki cyfrowej

SkutecznyPsycholog.pl narzędzie ułatwiające znalezienie psychologa, psychoterapeuty lub mediatora rodzinnego po przeprowadzeniu automatycznej diagnozy potrzeb klienta.

Stworzenie w pełni nowatorskiego, zintegoowanego modelu kompleksowej obsługi lokalizacji obiektów i optymalizacji modeli biznesowych na bazie dostępu do teleinformatycznego portalu opartego na elektronicznej platformie monitorującej i optymalizującej.

Stworzenie calkowicie nowatorskiej platformy do agregacji, ekspozycji i wymiany specjalistycznych informacji na temat produktów pomiędzy producentami a sklepami teleinformatycznymi.

Wdrożenie teleinformatycznego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com

Wdrożenie kompleksowego serwisu komercyjnego wsparcia i promocji modeli naukowo - edukacyjnych i wydarzeń w obszarze nauk o ziemie o nazwie GEOWORTAL z zastosowaniem rozwiązań mobilnych i stacjonarnych.

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej umożliwiającej automatyczne przetwarzanie i wymianę danych pomiędzy użytkownikami w pełni kompleksowego procesu.|Stworzenie portalu obrotu biletami na loty czarterowe Myreturnticket.com oraz wdrożenie e-usługi elektronicznej transakcji niewykorzystanymi biletami lotniczymi

Opracowanie usługi wspierającej użytkowników przy organizacji przyjęć okolicznościowych i spotkań, dostępnej za pośrednictwem platformy www oraz aplikacji mobilnej.

Usprawnienie współpracy z partnerami DomData RE Sp. z o.o. przy użyciu w pełni kompleksowego modelu mobilnego B2B poprzez automatyzację procesów biznesowych z obszaru usług księgowych i płacowo - kadrowych oraz IT

Uzyskanie ochrony autorskiejw kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku Sposób wytwarzania polianionowych koniugatów lek-nośnik opracowanego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez J. Boratyńskiego, M. Salah Omar Megahed, U. Kańską, D. Nevozhay, J. Wietrzyk

Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku pod nazwą Urządzenie do fotokatalitycznego usuwania lotnych zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych oraz mikroorganizmów zwłaszcza z układu klimatyzacji pojazdów mechanicznych.

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego modelu telekomunikacyjnego typu B2B w firmie Simplum w celu usprawnienia procesów zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Wdrożenie elektronicznego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami spedycji, informacji i kontroli, magazynowania, obsługi zamówień i ofertowania.

Wdrożenie innowacyjnego modelu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy EMALL SP. Z O.O. a Partnerami poprzez zaimplementowanie od a do Z nowoczesnego modelu B2B.

Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B automatyzującej zestaw modeli dotyczących współpracy spółki ROI Insitute Sp. z o.o. z przedsiębiorstwami z branży turystycznej.|Wdrożenie zdalnego modelu klasy B2B integrującego procesy elektronicznej wymiany danych i informacji między firmą KC Consulting Jerzy Wawryszczuk, a partnerami.

Wdrożenie nowoczesnego procesu B2B zwiększającego efektywność świadczonych usług kadrowo-płacowych przez PKF Accounting Sp. z o.o. poprzez automatyzację zachodzących modeli biznesowych oraz wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego procesu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Wilga Fruit Sp. z o.o., a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych.

Zaimplementowanie od podstaw systemu B2B oraz Reporting Tools - narzędzia działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Proman a partnerami

Wdrożenie systemu elektronicznej realizacji modeli sprzedażowych, zakupowych i rozliczeniowych z partnerami kolejnym etapem rozwoju Athletic sp. z o.o.

Wdrożenie zintegoowanego systemu komunikacji elektronicznej automatyzującej procesy biznesowe między AVS Polska i jego krajowymi i zagranicznymi partnerami.

Wniosek o wsparcie pienieżne realizacji projektu przygotowania planu rozwoju eksportu radiodetektorów do nieniszczących badań materiałowych przedsiębiorstwa Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o.o.

Wsparcie na pozyskanie ochrony patentowejwynalazku: Metoda wyostrzania/rozmywania obrazu o niskiej złożoności obliczeniowej – wersja o podwyższonej jakości obrazu”.

Wsparcie procesów zarządzania Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Instytucji Wdrażających (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie) – poprzez finansowanie kosztów realizacji 7. i 8. osi priorytetowej PO IG w 2008 roku

Zintegrowana internetowa platforma systemowa klasy B2B przeznaczona dla koordynacji i obsługi procesów biznesowych w obszarze zamówień, sprzedaży i dystrybucji pomiędzy PPUH GOMEX Sp. J. i Partnerami.Tagi: